تودیع و معارفه فرمانده سپاه سروآباد با حضور فرمانده سپاه بیت المقدس

د, 03/26/1399 - 12:59
تودیع و معارفه فرمانده سپاه سروآباد با حضور فرمانده سپاه بیت المقدس

تودیع و معارفه فرمانده سپاه سروآباد با حضور فرمانده سپاه بیت المقدس