افتتاح 3 کارگاه تولید ماسک با ظرفیت 7 هزار قطعه توسط سپاه بیت المقدس