ضد عفونی کردن معابر سطح شهر سنندج توسط سپاه بیت المقدس کردستان به روایت تصویر

پ, 01/21/1399 - 17:16
ضد عفونی کردن معابر سطح شهر سنندج توسط سپاه بیت المقدس کردستان به روایت تصویر

Image removed.Image removed.Image removed.Image removed.

Image removed.

Image removed.Image removed.Image removed.Image removed.Image removed.Image removed.