مرکز فرهنگی خانواده

یاداشت/
23/07/1399 13:35
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه بیت المقدس کردستان، هفته…
26/06/1399 11:19
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه بیت المقدس کردستان، مسوول فرهنگی خانواده سپاه بیت المقدس کردستان از برگزاری مسابقات قرآنی ویژه خانواده…
03/06/1399 18:19
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه بیت المقدس کردستان، امروز دشمن همه توان خود را در یک جنگ تمام عیار فرهنگی علیه ارزشها و آرمانهای انقلاب و…