آغاز اجلاسیه پایانی کنگره ملی 5400 شهید والامقام استان کردستان در بیجار

چ, 07/25/1397 - 13:28
آغاز اجلاسیه پایانی کنگره ملی 5400 شهید والامقام استان کردستان در بیجار
کاور ویدیو
آغاز اجلاسیه پایانی کنگره ملی 5400 شهید والامقام استان کردستان در بیجار