همه با هم در چهلمین روز از شهادت حاج قاسم سلیمانی از دریچه دوربین