معاونت اجتماعی

29/08/1399 11:03
به گزارش خبرنگار واحد اجتماعی سپاه کردستان، در خصوص ازدواج آسان و…
27/08/1399 18:09
به گزارش خبرنگار اجتماعی سپاه کردستان، فتحی مدیرکل زندانهای کردستان در جمع نمایندگان سازمان های مردم نهاد سنندج گفت:  جرم پدیده ای اجتماعی است و کاهش…
27/08/1399 18:01
به گزارش خبرنگار واحد اجتماعی سپاه کردستان، منظور از خشونت کلیه عوامل بازدارنده‌ای است که اجازه نمی‌دهد تا انسان‌ها شخصیتشان را تا در حد امکان رشد…
13/08/1399 21:37
به گزارش خبرنگار واحد اجتماعی سپاه کردستان، طلاق موقعی شکل می گیرد که زوجین در کنار همدیگر احساس آرامش و آسایش نمی کنند و برای رفع نیازهای متفاوت…
13/08/1399 21:17
به گزارش خبرنگار واحد اجتماعی سپاه کردستان، بعضی ها حجاب اجباری را ناشی از نقص آزادی می دانند و عقیده دارند که با حجاب اجباری موضوع آزادی و حقوق بشر…
12/08/1399 09:22
به گزارش خبرنگار واحد اجتماعی سپاه کردستان،  توجه به اهمیت مسئله خانواده از نظر فرهنگ اسلامی جز پایه های اساسی و مهم جامعه تلقی خواهد شد و برای این…
11/08/1399 22:21
به گزارش خبرنگار واحد اجتماعی سپاه کردستان،در خصوص حجاب باید گفت، اگر منظور از عقل اینست که پایه و اساس کارهای انسان و دیگر موجودات همین عقل باشد ما…
11/08/1399 21:18
به گزارش خبرنگار واحد اجتماعی سپاه کردستان، بعضی ها عقیده دارند که علت اصلی حجاب بخاطر دستورات مکرر دین اسلام است و مسلمانان چون به این دین عقیده…
10/08/1399 00:16
به گزارش خبرنگار واحد اجتماعی سپاه کردستان، حجاب و نحوه پوشش افراد در جامعه حساسیت های زیادی را شکل می دهد و همه افراد اعم از مخالفان و موافقان حجاب…
09/08/1399 23:10
به گزارش خبرنگار واحد اجتماعی سپاه کردستان، در جوامع امروزی ما هرر روز شاهد این موضوع هستیم و شاید برای خانواده اقوام نزدیک و دور هم اتفاق افتاده…
09/08/1399 22:51
به گزارش خبرنگار واحد اجتماهی سپاه کردستان، اگر جامعه زمینه ها و بسترهای شکوفایی و رشد استعدادهای افراد را آماده کند مسلما از گرفتار شدن جوانان به…
07/08/1399 21:49
به گزارش خبرنگار واحد اجتماعی سپاه کردستان، در این خصوص ما دو نوع انسان شناسی اسلامی و غربی داریم و نگاه آنها به مسئله زنان متفاوت خواهد بود و آنچه…
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان عنوان کرد؛
07/08/1399 08:05
محمود الله مرادی در چهارمین جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان از تلاش های شبانه روزی نیروی انتظامی به عنوان یک نیروی مردمی تقدیر کرد و گفت…
05/08/1399 23:12
به گزارش خبرنگار واحد اجتماعی سپاه کردستان، در مورد اعتیاد مطالب و مقالات زیادی توسط دیگران و جامعه دانشگاهی به نگارش در آمده است و ما هم قصد داریم…
05/08/1399 22:43
به گزارش خبرنگار واحد اجتماعی سپاه کردستان، بعضی از این افراد خانواده را مکانی برای آرامش و آسایش همه جانبه اعم از جنسی،اقتصادی و اجتماعی می دانند و…
05/08/1399 21:56
به گزارش خبرنگار واحد اجتماعی سپاه کردستان،بحث ازدواج عنوانی است که موافقان ازدواج، آنرا زمینه ای برای رشد و تکامل انسان می دانند که طرفین چه مرد و…