برگزاری اجلاسیه شهدای جامعه کارگری کردستان برگزار شد