عدم تخصص گرایی افت اقتصادی جوامع

شنبه, 06/29/1399 - 08:46
عدم تخصص گرایی افت اقتصادی جوامع
حامد قادرزاده عضو هیئت علمی رشته کشاورزی دانشگاه کردستان اقتصاد را به دو حوزه استانی و کشوری تقسیم کرد و گفت: در دهه ۴۰ اقتصاد ما آغاز شده که متاسفانه پتانسیل استانها در آن فراموش شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه بیت المقدس کردستان در بخش اجتماعی، حامد قادرزاده عضو هیئت علمی رشته کشاورزی دانشگاه کردستان هم در ادامه مسائل بخش اقتصاد را به دو حوزه استانی و کشوری تقسیم کرد و گفت: در دهه ۴۰ اقتصاد ما آغاز شده که متاسفانه پتانسیل استانها در آن فراموش شد.


وی گفت: قبل از انقلاب اقتصاد نفتی آغاز شد و نظام دیوان سالاری در اقتصاد حاکم شد که از بالا به پایین تعیین تکلیف برای استانها شد.


وی افزود: برنامه های اقتصادی قبل انقلاب که به دنبال حرکت اقتصادی بود اما چون شالوده اصلی مدیریت کلان استان ها عادلانه نبود این حرکت تحقق پیدا نکرد.
وی گفت: و در نتیجه انقلاب سفید که در فاصله سال ۴۰ تا ۴۲ روی داد تقسیم اراضی حرکت ظاهرا اقتصادی به سمت اقشار پایین اجرا شد که بعد از مدت کوتاهی با عدم حمایت و نبود تجربا از بین رفت چون بدترین نوع زمین در کشور هم در این حرکت تقسیم شد.
قادرزاده با بیان اینکه این حرکت سوسیالیستی برای چلوگیری از انقلاب اتفاق افتاد و نتیجه نداد، گفت: ما هم بعد انقلاب اشتباه تاریخی واگذاری ۷ نفره اقتصادی را مرتکب شدیم و تقسیم اراضی مسائله ای که در پارچه پارچه کردن زمین ها ضربه بزرگی بود که اقتصاد را بیش از پیش آسیب زده کرد.
وی با بیان اینکه این اقدام در راستایی اجرای عدالت بود، اذعان کرد: تقسیم اراضی زمین متمرکز نبود و هزینه بهره برداری را بالا برد، و بعد از اتمام جنگ هم این موضوع همچنان مطرح بود.
وی خاطرنشان کرد: حرکت جهادی ایجاد شد و بعد تقابل وزارت کشاورزی که در نهایت جهاد و کشاورزی با هم ادغام شدند ولی ایران باز هم اقتصاد را نفتی اداره کرد، و از آمایش سرزمینی استفاده نکرد.
قادرزاده اظهار کرد: آملیش سرزمینی تاکنون کار نشده که باید انجام می شد و در استانی مثل کردستان باید کشاورزی پیشرو توسعه یابد، تا به بعد اقتصاد و بدنه آن برسد.
وی عرضه مازاد نیروی کار و سرمایه در کشاورزی کردستان را یادآور شد کا می تواند تبدیل به صنعت ارز آوری شود.
وی افزود: تهیه، توزیع و تولید محصولات و مواد خام در بخش کشاورزی که متاسفانه منجر به توسعه نشد از مزایای استان است که نیازمن کار برای رسیدن به صنعتی شدن دارد.
وی بیان کرد: در حد ۵۰ درصد اهداف برنامه ای را تحقق بخشیدیم، و دولت سهم عمده ای اقتصادی دارد که در کردستان اقتصاد دولتی تر است و دلیل آن این است که بودجه نفتی است و ابتدای سال ۲۰ تا ۲۵ درصد بودجه تحقق یافته، تخصیص می یابد و در انتهای سال مابقی تخصیص می یابد که بر همین مبنا بودجه براساس سال قبل بسته می شود و برای استانهای سردسیر کمتر به کار می آید و مفید واقع می شود.
وی بیان کرد: بر اساس بودجه نفتی طرح نیمه تمام کلنگ زده داریم که دیگرادامه آن ممکن نیست و صرفه اقتصادی ندارد.
قادرزاده اذعان کرد: در بدنه مدیریت کلان کشور باور به تخصص وجود ندارد و تا زمانی که تخصصی عمل نکنیم بهره وری و پیشرفت اقتصادی نداریم.
عضو هییت علمی دانشگاه کردستان ادامه داد: برداشت غلط از اقتصاد مشکل دیگر که با عدم توسعه یافتگی مواجه می شویم در اقتصاد توسعه یافت سهم بخش کشاورزی و اشتغال باید ۱.۵تا ۳درصد باشد و محصولات تبدیل به مشتقات شود ولی سهم استان ۳۰ درصد است که تولید به محصولات و مشتقات ندارد که اشتغال توسعه و در رشد بخش صنعت که توسعه بخش خدمات است سهم بخش کشاورزی پائین می آئید.
وی گفت: کاهش سهم بخش کشاورزی به معنی بی ارزش کردن آن نیست بلکه به معنی افزایش فرآورده هاست که خام فروشی را کاهش می دهد، و محصولات از قالب سنتی به مدرنیزه تغییر یابد.
قادرزاده افزود: آمایش سرزمینی صورت نگرفت و۲ مشکل اصلی دیگر داریم که گروهی فقط سیاه می بینند و گروهی دیگر فقط سفید که هر دو اشتباه است.
وی بیان کرد: حرکت اقتصادی بعد از انقلاب کار زیاد انجام شد که برکسی پوشید نیست اما ما می توانستیم تخصص و تعهد را با هم ترکیب کنیم و براساس نقاط قوت هر استان حرکت کنیم که بهتر و ارزشمندتر بود.
وی با بیان اینکه انجام کار بوده و ارزشمند هم هست، افزود: کار انجام شده ولی اثربخش نبوده است که باید بهره وری اقتصادی را بالا ببرد.
قادرزاده اذعان کرد: استانهای ما وقتی توسعه نمی یابد منجر به مهاجرت شده و در نهایت یک بمب اجتماعی اقتصادی ضامن کشیده که هر آن ممکن است منفجر شود در شهرهای حاشیه مراکز بزرگ ایجاد می شود.
وی بیان کرد: ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین زراعی باغی در استان هست که اگر به کار گرفته می شود اقتصاد ما اینگونه نبود و ۱۷۰۰ روستای ما تبدیل به کارخانه می شد.
وی همچنین توسعه معابر در روستا را مانع توسعه دام پروری دانست، و گفت: با توجه به تعداد روزهای بارندگی سنگ فرش می تواند با توسعه فعالیت روستا مغایر باشد.
عصو هیئت علمی دانشگاه کردستان اذعان کرد: عدم تخصص گرایی الگوی کشت موضوع دیگری است که در استان ۷۰ درصد کشت ها با هم لاف پوشانی دارد و براساس مزیت نسبی نیست.
وی همچنین بیان کرد: ما تبدیل شدیم به صادرکننده مواد خام و بهره را دیگران می برند فقط به تولید فکر کردیم و به موارد دیگر فکر نکردیم که لازم است تغییر دیدگاه دهیم و براساس آنچه داریم کار کنیم و نه انچه می خواهیم.
قادرزاده افزود: ما با مشکل مدیریت آب روبه رو هستیم و نه کم آبی، که باید فکر اساسی برای آن شود چرا که آب خوان سد نمی تواند اثر بخش باشد، و دلیل گرما و سوزناک بودن مراتع همین است که برای دام آبشخور نداریم.
وی گفت: توسعه زراعت و توسعه دام سنتی با هم ممکن نیست، دام باید از مرتع ارتزاق کند وقتی تمام شد به مزرعه و باغ می رسد و این زنجیره وار به هم مربوط می شود.
وی افزود: بحث دیگر این است که سازمان بازار نداریم، در حالی که تعاون روستایی با بکارگیری نیروی متخصص دانش اقتصادی و مدیریت کشاورزی می تواند به افزایش ارزش افزوده روستا کمک کند و در جایابی محل انبار و سیلو، سردخانه و امور فروش و تولید و کشت کمک کند که متاسفانه براساس مدل شبکه کار نمی شود.
وی با عنوان اینکه وزارت کشور در بحث دهیاری ها ورود یابد تا متخصص ترویج کشاورزی باشند، گفت: ict می تواند در روستا توسعه یابد، خدمات فیبر نوری، با هدف مشخص عدالت آموزشی هم ممکن می شود، و اطلاعات در پایین دست نامتقارن روستاها مشبک شود هزینه انرژی کم می شود.
وی گفت: لازم است مرکز جمع آوری در مناطق مختلف ایجاد شود تا محصول زنجیره ارزش در بخش کشاورزی دیده شود و در نهایت به بخش صنعت هم رونق دهد.
وی همچنین عنوان کرد: خدمات آموزشی اطلاعات سلامت و حمل و نقل نیازمند توسعه است.
وی گفت: در کشورهای توسعه یافته ۷۵ درصد اقتصاد در بخش خدماتی است که برای ما بخش خدمات ۱۲ درصد است ۲.۵ میلیون واحد دامی داریم در استان از ۳.۵میلیون به این مقدار رسیدیم که صرفه اقتصادی ندارد و باید شهرک صنعتی دام تولید کنیم.
وی گفت: راهکار ما اینست که نیازمند نیروی انسانی است، سرمایه انسانی نیازمندیم تا مسئله شناسی کند.
وی گفت: متاسفانه بحث دیگر اینکه ۸۰ درصد دانشجوهای ما دختر هستند که منافات دارد با روند کاری و آموزش ما، باید به گونه ای باشد که تخصص کارشناس ما کاربردی باشد.
قادرزاده افزود: مسئول باید کاردان و متخصص باشد و شناخت محیطی داشته باشد که این به اسانی محقق نمی شود ما در حال درمان دادن نیستیم بلکه در حال مسکن دادن هستیم و مسئول دارای سمت با تخصص نداریم.
وی با اشاره به ضرورت امانتدار بودن هئیت علمی گفت: متاسفانه نباید دانشجوی ما هرچه خواست بدهیم که این درست نیست باید هرچه به نفع است در اختیار او قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه کار افرین در استان نداریم و تخصص گرایی نیست، که فرهنگ ما اقتصاد گفتمان محور را ندارد و این مشکل اصلی ماست و سیاست اصلی ما در حوزه اقتصاد را از ریل اصلی خارج کرده است.

انتهای پیام/7727

 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
کد امنیتی
لطفا به این سوال برای جلوگیری از ارسال اسپم پاسخ دهید. CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.