افتتاح 3 کارگاه تولید ماسک با ظرفیت 7 هزار قطعه توسط سپاه بیت المقدس

پنجشنبه, 01/21/1399 - 20:33
افتتاح 3 کارگاه تولید ماسک با ظرفیت 7 هزار قطعه توسط سپاه بیت المقدس